Veterinárna ambulancia

Veterinárna ambulancia pre malé a drobné zviera

MVDr.Daniela J.Patschová

Starostlivosť o zdravie a prosperitu spoločenských zvierat


Diagnostika a liečba ochorení.
Predchádzanie chorobám.
Chirurgia.
Nemocničné oddelenie.

Mám za sebou 25 rokov skúseností.
Som člen KVL SR,SAVLMZ, SSVD, SSFM